Vår plan

1

2

3

4

5

6

7

89

1011

1213

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fjordbyparkenogkommunensplan

Filipstadkommunensalternativ

Filipstadgamledager

Filipstadkvadraturen

Filipstadcontainerlager

Filipstadcolorline

Filipstadtrafikkbarrieren

Filipstadeksisterende situasjon

Filipstadkommunensillustrasjonsplan

Filipstadkommunensillustrasjonsplanfase2

Filipstadkommunensplan

Filipstadfjordbyparkenalternativet

Filipstadfjordbyparkenfrognerkilenpipervika

FilipstadFjordbyparkentegning
Filipstadiforholdtilslottsparken

Filipstadgatestrukturen

Filipstadbyenogbåtene
Filipstadkyststien

Filipstadfergeterminalenflyttes
Filipstadoverdekkendeterminal
Filipstadshanghaipark

Filipstadbydelstorg
Filipstade18ring1
Filipstade18ring1del2

Filipstadfergen20timer
Filipstadkvaliteter

filipstad_for_etter
FILIPSTAD fra ØST Illustr. 2.7.14 kopi

Forslag til Filipstad områderegulering_nr2