Fly over Filipstad

Her kan du se en ny to minutters video der en kan fly over 3D-modellen av Fjordbyparken, slik forslaget ser ut etter de siste forbedringene. Kommentarer fra arkitekt Arne Sødal. Planen bygger fortsatt på prinsippene det ble enighet om på plansmia vi arrangerte, men mange elementer er senere videreutviklet. Nå håper vi byrådet vil bestille en fullverdig utredning av planen, og at de vil se de grønne kvalitetene både når det gjelder trafikk, bystruktur og parkanlegg. Takk til Erling Okkenhaug for å ha lagt ut videoen på Facebook og Youtube.

 

Her er den første videoen som ble laget:

Her kan du se en video, der man flyr gjennom en 3 D datamodell av vårt forslag til byplan for Filipstad.
Skarpsno og Gimle vel og Ruseløkka-Skillebekk beboerforening tok initiativet til plansmien der det ble laget en alternativ byplan for Filipstad.

Planen har siden vært under stadig forbedring, i et samarbeid mellom beboerrepresentanter og arkitektfirmaene Arne Sødal og Niels Torp.
Frogner Bydelsutvalg, Oslo Byes Vel og Naturvernforbundet er blant dem som støtter planen. Videoen er laget ved arkitekt Arne Sødals kontor.